Tag Marketing

Wyznaczaj SMART cele w swoich działaniach

Każda firma, marka, ma pomysł na siebie. Już podczas tworzenia biznesplanu przedstawiamy co chcemy osiągnąć i w jakim czasie. Do tego celu głównie służy metoda SMART. Pokazuje oraz porządkuje ona nam działania w firmie, wyznacza kierunek, do którego chcemy dążyć.…